Quản trị truyền thông

Quản trị truyền thông

Bạn đã triển khai những hoạt động PR khá thành công, để lại trong lòng công chúng và khách hàng những ấn tượng tốt đẹp. Sự thành công đó sẽ được nhân lên gấp bội nếu như được báo chí, các phương tiện truyền thông phản ánh lại một cách xác thực và có nhiều thiện ý. Ngược lại, chỉ một chút sai lầm, sơ suất của bạn một khi bị báo chí phát hiện và đưa ra trước công chúng thì mọi thành công trước đó có nguy cơ bị đổ bể hoàn toàn.


Sự phát triển của các phương tiện truyền thông trong kỷ nguyên sức mạnh số sẽ tạo cơ hội để cho các doanh nghiệp được giao lưu cởi mở và tiến gần đến với công chúng. Tuy nhiên sự cởi mở này cũng có thể gây ra những thách thức và rủi ro không ngờ nếu như không có một chiến lược truyền thông bài bản.
 
Hoàng Gia Media sẽ cùng Quý khách hàng phát huy thế mạnh của truyền thông và đối phó với những rủi ro này thông qua việc xây dựng một kế hoạch truyền thông liên tục và nhất quán. Chúng tôi sẽ giúp các bạn:
 
 Xác định các nhóm công chúng.
 Xác định và lựa chọn các phương tiện truyền thông thích hợp: Đài phát thanh, ti vi, báo chí, Website, băng hình.
 Xác định thời điểm truyền thông.
 Viết thông cáo báo chí, soạn thảo nội dung truyền thông.
 Xây dựng ý tưởng, kịch bản và kế hoạch truyền thông.
 Thay mặt bạn xử lý các sự cố truyền thông.

các Tư vấn Seo khác: