PR- quan hệ công chúng

PR- quan hệ công chúng

PR là tên viết tắt của Public Relations có nghĩa là quan hệ công chúng. Bản chất của nghề quan hệ công chúng là cải thiện cái nhìn về một người, một công ty, phát thông tin tới giới truyền thông và lôi kéo sự chú ý của họ.


1. Bản chất các hoạt động của PR là tạo ra các mối quan hệ tốt đẹp của cá nhân/tổ chức/đất nước với cộng đồng.
2. Tùy theo nhiệm vụ của PR đến từ đâu mà phương pháp tác nghiệp của PR sẽ điều chỉnh cho phù hợp với đối tượng nhận tác động của PR nhưng nhìn chung các hoạt động của PR là tạo ra mối thiện cảm trong quan hệ. (Khai thác sâu hơn vai trò, nhiệm vụ PR, các nước Mỹ và Canada còn có nghề Lobby. Còn VN nếu làm việc này thì là..bè phái, móc ngoặc và dẫn tới tham nhũng.)
3. Phân loại: PR của 1 đất nước là bộ ngoại giao. Đối với doanh nghiệp lớn thì có thể là phòng PR, DN vừa là bộ phận PR, Doanh nghiệp nhỏ thì PR ghép chung luôn vào phòng Marketing. Thậm chí có nhiều DN không có hoạt động PR vì tính chất ngành nghề hoặc không đánh giá cao vai trò của PR nhưng vai trò PR vẫn nằm trong giám đốc hay 1 số nhân sự đại diện giao dịch với cộng đồng. Các đối tượng của PR, xét theo góc nhìn của người kinh doanh là: khách hàng, nhà cung ứng, chính phủ, xã hội, nhân viên trong tổ chức và các bạn hàng trong ngành nghề. Nếu DN có quan hệ rộng rãi với nhiều đối tượng thì vai trò của PR rất quan trọng.
Ngày nay PR được xem như là 1 công cụ quan trọng của người làm công tác tiếp thị. Các hoạt động này trợ giúp thêm cho các hoạt động của tiếp thị có hiệu quả cao hơn.
4. Tính chất:trong cuộc sống, sự thật luôn được mọi người tôn trọng. Các mối quan hệ trong xã hội luôn coi trọng sự trung thực, thẳng thắn và sự hiểu biết lẫn nhau. PR hiển nhiên phải thừa hưởng các đặc tính này và đây cũng là kim chỉ nam cho các hoạt động PR.
Riêng trong nghề tiếp thị, việc lạm dụng PR một cách “cưỡng bức” theo kiểu không ai khen anh cả nhưng anh tự khen và anh giật dây cho người khác khen anh là các hoạt động không tôn trọng sự thật, hoặc sự thật bị bóp méo. Nếu các sản phẩm, dịch vụ (SPDV) của DN thực sự gây ảnh hưởng lớn tới xã hội hay có khuynh hướng có lợi cho số đông người tiêu dùng (NTD) thì giới truyền thông, tự họ sẽ nói về SPDV đó một cách khách quan, trung thực. Việc này sẽ tạo ra niềm tin của NTD với SPDV một cách tự nhiên. Và tất nhiên, nếu SPDV của DN tệ quá, ảnh hưởng tới số đông NTD thì DN cũng có thể phá sản vì PR. Do vậy, PR có hai mặt và mức độ ảnh hưởng tới DN rất lớn. Người làm tiếp thị cần cẩn trọng với công cụ này.

các Tư vấn Seo khác: