♣ Tags: ' you brand'
Thời của thương hiệu cá nhân

Thời của thương hiệu cá nhân

Một nghiên cứu tại Mỹ cho thấy, những doanh nghiệp (DN) có lãnh đạo là một người có thương hiệu (tên tuổi của họ có sức ảnh hưởng và uy tín lớn trong lĩnh vực họ đang kinh doanh), sẽ mang đến nhiều thuận lợi hơn những DN thiếu lãnh đạo có thương hiệu.