♣ Tags: ' tấn công web'
Hacker tấn công website của tỉnh Nam Định

Hacker tấn công website của tỉnh Nam Định

Hacker đã chiếm quyền quản trị trang web của Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh của Nam Định và để lại một trang trắng với dòng chữ "Đừng hỏi vì sao bị hack mà hãy hỏi thành phố bạn đã ra quyết định gì."