♣ Tags: ' phầm mềm việt'
Vietnamese Calendar v2.7

Vietnamese Calendar v2.7

Phần mềm việt nam giúp bạn có một bộ lịch cho máy tính, bao gồm lịch âm dương, các câu danh ngôn hay, các ngày lễ lớn... đều có trong chiếc lịch điện tử này. Bạn cũng có thể lên lịch làm việc , nhắc nhở, hẹn giờ tắt máy tính.