♣ Tags: ' Google Analytics'
Google thêm visual context  vào Analytics

Google thêm visual context vào Analytics

Google Analytics hiện đang được sử dụng nếu không nói là tất cả site trên thế giới muốn theo dõi người dùng tương tác với  website của mình đặc biệc là các doanh nghiệp nhưng có một vấn đề là để hiểu được Google Analytics nói cái gì thì bạn cần kinh nghiệm hoặc chí ít phải được traning qua mới biết được cách sử dụng.

Phân tích từ khóa như thế nào

Phân tích từ khóa như thế nào

Rất dễ để giải thích. Từ khóa là tất cả những gì khách hàng gõ, nhập vào ô tìm kiếm của Google. Nó có thể là một từ, cụm từ hay cả câu. Mỗi người có một cách tìm kiếm khác nhau vì thế khá khó khăn cho SEOer để tìm ra những từ khóa có thể kết nối được website với đúng người tìm kiếm.