Tiếp thị nội dung (Content Marketing)

Tiếp thị nội dung (Content Marketing)

Giới thiệu về Content Marketing:
- Định nghĩa: Sử dụng những bài viết liên quan đến chủ đề, kết hợp Seo để thu hút số người xem trên mỗi chủ đề.


- Các bước thực hiện:
                + Lựa chọn loạt chủ đề liên quan đến dịch vụ, sản phẩm.
                 + Viết bài theo những chủ đề đã liệt kê.
                 + Thực hiện Seo.
                 + Giám sát và thực hiện những thay đổi cần thiết.
                 + Thống kê hiệu quả (truy cập) từ chiến dịch.
 
- Lợi ích:
                + Bổ xung nội dung chất lượng cho website.
                 + Tạo ra lợi ích lâu dài về đối với Online Marketing.
                 + Bao phủ một số lượng lớn từ khóa.
                 + Thống kê hiệu quả dễ dàng dựa trên lượng người truy cập (qua Google Analytics)
                 + Khách hàng không cần bận tâm đến từ khóa bởi đơn vị cung cấp sẽ nghiên cứu hàng trăm từ khóa theo chủ đề để đạt đến kết quả cuối cùng là lượng truy cập.

- Quy trình thực hiện:
1. Lựa chọn loạt chủ đề liên quan đến dịch vụ, sản phẩm.
 - Xác định lĩnh vực hoạt động của khách hàng.
 - Xác định lưu lượng truy cập đối với chủ đề của khách hàng.
 - Xách định lượng truy cập có thể có cho mỗi chiến dịch Content Marketing.
 - Lên danh sách các chủ đề sẽ viết nội dung.
 
2. Viết bài theo những chủ đề đã liệt kê
- Đảm bảo viết đúng nội dung.
 - Đảm bảo nội dung chất lượng, tránh nội dung spam.
 - Tranh nội dung trùng lặp.
 
3. Thực hiện Seo.
- Tối ưu on-page.
                + Tối ưu các thẻ meta
                + URL thân thiện
                + Liên kết trong tốt.
 
- Tối ưu off-page.
                + Giới thiệu bài viết trên mạng xã hội, forum, blogs…
                + Xây dựng backlink.
 
4. Giám sát và thực hiện những thay đổi cần thiết.
Bước này có thể bao gồm tạo thêm các nội dung khác nhằm hoàn thành mục tiêu (lượng truy cập) đã cam kết.
5. Thống kê hiệu quả truy cập từ chiến dịch.
- Tạo Google Analytics từ khi bắt đầu thực hiện chiến dịch.
 - Cài đặt theo dõi trên mỗi trang nội dung để có thống kê chi tiết.
 - Thống kê đầy đủ có sau 30 ngày (kể từ ngày cài đặt Google Analytics)
 - Gửi báo cáo cho khách hàng theo thời gian đã thống nhất từ trước.