Google+ có thể có nhiều người dùng hơn Twitter và LinkedIn

Google+ có thể có nhiều người dùng hơn Twitter và LinkedIn

Theo một nghiên cứu mới, cho đến nay, Google + đã có 13% số người Mỹ trưởng thành đăng ký và có thể đạt 22%, trong vòng một năm, vượt qua Twitter và LinkedIn để trở thành mạng xã hội đứng thứ 2.


Báo cáo dựa trên một cuộc thăm dò 1003 người Mỹ trưởng thành của Bloomberg và YouGov từ 29 tháng 7 đến 2 tháng 8, tiết lộ rằng 71% phần trăm người Mỹ trưởng thành sử dụng Facebook, nhưng từ bây giờ, con số đó sẽ giảm xuống còn 69% trong vòng một năm. Trong số những người sử dụng cả hai dịch vụ, 30% nói rằng họ có kế hoạch cắt giảm thời gian sử dụng Facebook. Tuy nhiên, 31% người dùng Google + nói rằng họ đã bỏ tài khoản Google + hoặc không bao giờ đăng bất cứ điều gì lên đó nữa.

Dù vậy, Twitter và Linkedln vẫn sẽ tiếp tục phát triển.

Twitter được dự đoán sẽ tăng thêm 3% người dùng Mỹ trong năm tới để đạt mốc tổng số 20% người dùng Mỹ. LinkedIn, thêm 2%, cũng sẽ đạt mốc 20%. Trong khi đó, 45% số người đã đăng ký Google + khi được hỏi cho biết họ đều theo dõi nội dung trên trang này mỗi ngày. Đối với Facebook, con số này là 62%. Twitter là 42% và LinkedIn là 8%.