Quy định mới của VNNIC về tên miền .VN

Quy định mới của VNNIC về tên miền .VNKể từ ngày 01/07/2010, các tên miền .VN hết hạn sẽ có thêm 03 ngày hoạt động bình thường.
Quá 03 ngày kể từ ngày hết hạn, tên miền được hệ thống tự động chuyển sang trạng thái tạm ngưng trong vòng 27 ngày tiếp theo (cắt DNS).
Quá 30 ngày kể từ ngày hết hạn, tên miền được hệ thống tự động thu hồi và giải phóng sang trạng thái tự do, các chủ thể khác đăng ký sử dụng.
Mọi thắc mắc về dịch vụ tên miền .VN, Quý khách vui lòng liên hệ , 043 550 1189 để có những thông tin chi tiết và chính xác, tránh các trường hợp quá hạn dẫn đến tên miền bị ngưng hoạt động hoặc bị mất tên miền.