Bài 01: Hiểu về làm SEO

Bài 01: Hiểu về làm SEO

Chuỗi bài học SEO qua video bao gồm 9 bài, tạp chí SEO xin ra mắt từng bài 1 và  mỗi tuần chúng ra sẽ đi qua 1 lession
Hôm nay chúng ta bắt đầu đi từ những vấn đề căn bản nhất của SEO, nào mời các bạn theo dõi bài học qua video sau:


Thấu hiểu cơ chế làm việc của Search Engine là 1 công việc không thể không biết của bất cứ SEOer nào