Google thêm visual context vào Analytics

Google thêm visual context  vào Analytics

Google Analytics hiện đang được sử dụng nếu không nói là tất cả site trên thế giới muốn theo dõi người dùng tương tác với  website của mình đặc biệc là các doanh nghiệp nhưng có một vấn đề là để hiểu được Google Analytics nói cái gì thì bạn cần kinh nghiệm hoặc chí ít phải được traning qua mới biết được cách sử dụng.


Và vừa rồi Google đã làm được điều giản lược cách đánh giá website thông qua Google Analytics với : In-Page Analytics phiên bản Beta.

Với In-Page Analytics bạn có thể xem dữ liệu Google Analytics của bạn chồng lên trên trang web của bạn khi bạn duyệt qua. Bạn xem qua đoạn clip này sẽ rõ vấn đề: